Termin publikacji: 26.04.2024
Postęp prac – etap 3
Jednym z ważnych parametrów dla przyszłych konsumentów naszych produktów jest określenie wartości odżywczej produkowanych kulek warzywnych.
Nasze naukowczynie z Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu UPP dr inż. Monika Przeor i prof. dr hab. Joanna Kobus-Cisowska określiły takie wartości dla wszystkich wariantów zaprojektowanych kulek, co zdecydowanie ułatwi producentowi ich prezentację przed odbiorcami końcowymi.


Termin publikacji: 10.04.2024
Postęp prac – etap 3
Cały etap 3 pracujemy z naszymi kulkami warzywnymi. Sporo prac odbywa się w Katedrze Technologii Gastronomicznej i Żywności Funkcjonalnej UPP pod okiem dr inż. Moniki Przeor. Wariantów mamy sporo, z uwzględnieniem odmian, zmian procentowych w składzie, dodatku skrobi. W każdym z nich oznaczyliśmy parametry fizyczne ważne dla naszego finalnego konsumenta – w pierwszej kolejności barwę kulek. Analizę kolorystyczną przeprowadzono za pomocą kolorymetru cyfrowego Konica Minolta (Chroma meter CR-5, Konica Minolta). Urządzenie zostało wstępnie skalibrowane zgodnie z wytycznymi producenta, a następnie próbka została umieszczona w obszarze pomiarowym. Współrzędne kolorów, w tym L* (jasność), a* (czerwono-zielony) i b* (żółto-niebieski), zostały bezpośrednio zarejestrowane na wyświetlaczu kolorymetru. Proces ten został powtórzony dla każdej próbki trzy razy. Wyniki przedstawiono jako średnią i odchylenie standardowe.


Termin publikacji: 18.03.2024
Postęp prac – etap 3
Na Uniwersytecie Przyrodniczym praca trwa w pełni. W Katedrze Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Żywności UPP dr inż. Tomasz Szablewski od dłuższego czasu prowadzi posiewy mikrobiologiczne dla naszych prototypowych prób kulek. Bezpieczeństwo w tym obszarze to podstawa naszych prac – bez nich nie można uzyskać odpowiednich jakościowo produktów. Wszystko to dla dobra przyszłych konsumentów opracowanych kulek warzywnych!


Termin publikacji: 07.03.2024
Postęp prac – etap 3
Na naszych laboratoryjnych stołach prawdziwe przedwiośnie. Jest kolorowo od analiz i surowców. Brokuły, marchewki, pietruszki, kalafiory…. – czego dusza zapragnie.

W Katedrze Technologii Gastronomicznej i Żywności Funkcjonalnej UPP pod okiem naszej badaczki dr inż. Moniki Przeor kończymy już analizy surowcowe i je podsumowujemy. Testy aktywności przeciwutleniającej krok po kroku dobiegają końca a my powoli wyciągamy wnioski z naszych dotychczasowych prac. Nasz cały zespół zdecydowanie będzie mieć o czym dyskutować.


Termin publikacji: 10.02.2024
Postęp prac – etap 3
Analiza aktywności przeciwutleniającej naszych prototypów to ważny element naszych prac projektowych. Aby określić przydatność i jakość biologiczną prób dr inż. Monika Przeor prowadzi oznaczenia testami przeciwrodnikowymi w pomarańczowych, zielonych i białych kulkach naszych zaprojektowanych mieszanek.

Po nadaniu im kształtu, nasza Naukowczyni poddawała kompozycje warzywne mrożeniu i dalej liofilizacji, a następnie prowadziła ekstrakcję związków odpowiedzialnych za aktywność przeciwutleniającą. Prób jest wiele, więc wiele pracy w laboratorium czeka naszą Panią Doktor. Na pewno jednak jest tam KOLOROWO!


Termin publikacji: 17.01.2024
Postęp prac – etap 3
Rozpoczęliśmy etap III a wraz z nim kolejne badania.
Zbadano już próbki naszych warzyw pozyskanych od Rolnika i oceniono pod względem zawartości składników aktywnych. Wykazano, że odmiana miała wpływ nie tylko na termin zbioru, ale także na podstawowe parametry chrakteryzujące ich właściwości funkcjonalne. Realizując badania różnicujące właściwości funkcjonalne rozpoczęto od oceny zawartości suchej substancji w próbkach warzyw. Wyniki były zróżnicowane zarówno pomiędzy gatunkami roślin jak i w obrębie tego samego gatunku. Zawartości suchych mas wyznaczono jako materiał pomocniczy służący do tego, aby ekstrakty przygotowane z różnych gatunków roślin jak i różnych odmian zawierały taką samą suchą masę ekstrakcyjną w jednostce objętości i aby zachować jednolite proporcje pomiędzy stężeniem rozpuszczalników ekstrakcyjnych i ekstraktem co umożliwia analizy porównawcze wyników wszystkich analiz.

Nasze bazowe surowce różniły się zawartościami związków polifenolowych ogółem, zależnie od gatunku. Najbogatszym źródłem związków polifenolowych były korzenie pietruszki (od 21,8±0,1 do 25,4±0,1 mg kwasu galusowego/g suchej substancji) oraz jarmużu (od 13,8±0,1 do 15,3±0,1 mg kwasu galusowego/g suchej substancji). Natomiast pozostałe 3 odmiany warzyw charakteryzowały się zawartościami związków polifenolowych w zakresie <10 mg kwasu galusowego/g suchej substancji, przy czym najuboższym źródłem związków polifenolowych były korzenie marchwi, niezależnie od użytej odmiany (od 1,0±0,0 do 1,5±0,1 mg kwasu galusowego/g suchej substancji).

Badane surowce wykazywały zróżnicowaną aktywność pod względem potencjału przeciwutleniającego jak również aktywności hamowiania wybranych enzymów mających znaczenie np. w rozwoju chorób cywilizacyjnych.


Termin publikacji: 15.12.2023
Postęp prac – etap 2
Doceniono nasze doniesienia naukowe!
W ramach 47 Seminarium Naukowo-Technicznego „Chemistry for Agriculture” w Karpaczu, kierowniczka naukowa naszej operacji prof. UPP dr hab. Joanna Kobus-Cisowska i nasz naukowiec dr inż. Tomasz Szablewski, zostali zaproszeni do wzięcia udziału w panelu dyskusyjnym „Odpady jako surowce dla produktów chemii dla rolnictwa: Szanse i zagrożenia dla środowiska oraz bezpieczeństwa żywności”.
W interdyscyplinarnym zespole dyskutantów poruszano m. in. tematy znaczenia generowanych przez przemysł spożywczy odpadów i ich wpływu na środowisko oraz jakość i bezpieczeństwo żywności.
Prowadzone w projekcie badania posłużyły za przykład prób ograniczania marnotrawienia zasobów (energii, wody i surowców), a tym samym redukcji odciążenia środowiska generowanymi przez zakłady przetwórcze ubocznymi surowcami niejadalnymi.


Termin publikacji: 16.11.2023
Postęp prac – etap 2
„III Szczyt Polskich Grup Operacyjnych EPI” za nami. W ciągu dwóch dni ponad 150 przedstawicieli Grup Operacyjnych i wszelkich osób zaangażowanych we wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie i przemyśle, dyskutowało o aktualnych problemach, promowało dotychczasowe efekty. Były to osoby z całej Polski, które w samym centrum Polski, w Łodzi starały się pomóc sobie nawzajem.

Celem spotkania było ułatwienie nawiązywania kontaktów między Grupami Operacyjnymi i wymiana doświadczeń podczas spotkań sieciujących i debat oraz burzliwych dyskusji.
Nie zabrakło tam również naszych konsorcjantów! Nasi Naukowcy z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz broker z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział
w Poznaniu, chętnie dzielili się swoimi doświadczeniami podczas tego ważnego wydarzenia.


Termin publikacji: 03.11.2023
Postęp prac – etap 2
W dniu 18 października nasi Naukowcy z Wydziału Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii UPP przeprowadzili ostatnią w tym roku obserwację plantacji marchwi i pietruszki oraz pobrali próby do analiz. Dokonano również oceny organoleptycznej korzeni oraz przeprowadzili pomiary ich parametrów geometrycznych.

Od kilku dni równolegle trwają dalsze prace koncepcyjne nad składem kulek warzywnych i doborem odpowiednich cech organoleptycznych w pracowniach Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu UPP. Uwzględniamy tu odmianowość i charakter surowca, który wkomponujemy w matrycę produktu finalnego, dla osiągnięcia zamierzonych efektów, które zadowolą naszego Lidera podczas prac w skali przemysłowej. Pracy jest wiele, a nasze zamrażarki już wypełniają się wieloma wariantami kulek. Jest kolorowo, a będzie też zdrowo i smacznie!


Termin publikacji: 31.10.2023
Postęp prac – etap 2
W dniach 19-21.10.2023 odbyła się międzynarodowa konferencja ‘The 6th International Symposium on Agricultural Engineering’ w Belgradzie w Serbii.

Nasza Naukowczyni prof. UPP dr hab. Joanna Kobus-Cisowska Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu prezentowała tam wstępne efekty prac w formie posteru, a nasze działania zostały docenione – nagrodzone w kategorii poster: 3. miejsce w kategorii innowacyjne rozwiązania w rolnictwie i przemyśle spożywczym !!!

Bardzo się cieszymy, że nasze rezultaty są interesujące dla Naukowców z innych krajów, którzy tak jak my zajmują z żywnością pod kątem praktycznym i badawczym.

Celem konferencji było rozpowszechnianie wyników badań w zespołach naukowych i grupach operacyjnych. Ponadto celem było zainicjowanie współpracy badawczej.

Konferencja ta miała szeroki zakres tematyczny związany z dyscypliną rolnictwa i technologii żywności:
1. Zrównoważone rolnictwo i inżynieria biosystemów
2. Produkcja i przetwarzanie żywności
3. Uprawa gleby i ochrona agroekosystemu
4. Ekonomika w rolnictwie


Termin publikacji: 16.10.2023
Postęp prac – etap 2
W ostatni piątek kolejne surowce dotarły z pola naszego Rolnika do Pracowni UPP. 4 odmiany marchewek oraz 4 odmiany korzeni pietruszki zostały oczyszczone i zabezpieczone do dalszych analiz przez dr Monikę Przeor. Tym sposobem, po intensywnych ostatnio pracach polowych, nasi Naukowcy są wyposażeni we wszystkie warzywa niezbędne do realizacji drugiego etapu prac rozwojowych.
Niebawem kontynuujemy prace koncepcyjne i rozpoczynamy analizy właściwych produktów.


Termin publikacji: 12.10.2023
Postęp prac – etap 2
W dniu 11 października po raz ostatni w tym roku dokonano obserwacji polowych oraz zebrano buraki ćwikłowe, marchew i pietruszkę w celu przeprowadzenia dalszych analiz przewidzianych w projekcie. Piękna jesienna pogoda sprzyjała refleksjom a dorodność roślin w warunkach polowych potwierdza właściwy dobór odmian do siewu.
Kolejny surowiec już w Pracowniach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu!


Termin publikacji: 11.10.2023
Postęp prac – etap 2
W dniu 9.10.2023 r. odbyło się spotkanie merytoryczno-organizacyjne całej naszej grupy operacyjnej projektu WegeMIXtura zorganizowane przez brokera Przemysława Lecyka. Mogliśmy swobodnie omówić nasze dotychczasowe prace polowe, przemysłowe, rozwojowe i nakreślić potrzeby Konsorcjantów wobec siebie dla usprawnienia przepływu surowców
i informacji. Wiele czasu poświeciliśmy na skrupulatną analizę uzyskanych dotąd wyników i ich wartości dla każdego z udziałowców Projektu. Konsultacje i rozmowy trwały niemal
3 godziny i pokazują jak ważne są tego typu spotkania dla każdego Konsorcjanta.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie – dziękujemy za gościnę i zorganizowanie tego roboczego spotkania!


Termin publikacji: 06.10.2023
Postęp prac – etap 2
Jesień to dla nas czas pierwszych zbiorów – świeże kalafiory i brokuły właśnie dotarły na Uniwersytet Przyrodniczy! Nasze lodówki i zamrażarki pełne surowca – świeżego, pachnącego, smacznego i zdecydowanie dojrzałego do dalszych prac. Co tu dużo mówić – tylko na to czekaliśmy!

W ramach projektu 25 września 2025 r. przeprowadzono ostatnie w tym sezonie obserwacje genotypów kalafiora i brokuła w warunkach polowych. W tym sezonie wegetacyjnym rolnicy pracują w nietypowych warunkach klimatycznych. Z analizy danych pomiarowych ze stacji synoptycznych IMGW-PIB wynika, że tegoroczny wrzesień można uznać za miesiąc ekstremalnie ciepły termicznie, ze średnią obszarową anomalią względem warunków wieloletnich (1991-2020) wynoszącą aż +3,9°C (stan na 27 IX 2023). Wysokie temperatury oraz brak opadów wymusiły konieczność deszczowania pól i przyśpieszyły wegetację roślin. Obecnie przeprowadzamy analizy zebranych roślin.


Dnia 30 września 2023 roku przeprowadzono ostatnią przed zbiorem obserwację plantacji marchwi i pietruszki. Wykonano niezbędne pomiary korzeni. Stwierdzono, że mimo niekorzystnych warunków atmosferycznych, związanych głównie z suszą w początkowym okresie wegetacyjnym stan plantacji jest bardzo dobry. Korzenie marchwi i pietruszki są regularnie ukształtowane. Spodziewany jest wysoki plon. Planowane jest w najbliższym czasie pobranie prób korzeni do dalszej analizy.


Czekamy na zbiory kolejnych warzyw!


Termin publikacji: 01.10.2023
Postęp prac – etap 2
Spotykamy się stale w naszym konsorcjum, ale również promujemy nasz projekt WegeMIXtura na różnego rodzaju spotkaniach. Dzieje się wiele na bardzo wielu płaszczyznach.
W ramach Nocy Naukowców 29.09.2023 r. na Wydziale Nauk o Żywności i Żywieniu UPP informacje o projekcie przekazywały pod naszym nowym banerem prof. UPP dr hab. Joanna Kobus-Cisowska i dr inż. Monika Przeor. Z kolei podczas konferencji „Współpraca Producentów Rolnych Sposobem Na Rozwój Rolnictwa i Obszarów Wiejskich” prof. UPP dr hab. Joanna Kobus-Cisowska oraz broker innowacji Przemysław Lecyk z Poznańskiego Oddziału CDR przedstawili cele i kierunek prac prowadzonych w naszym projekcie.
Więcej informacji znajdziecie w materiałach pokonferencyjnych


Termin publikacji: 18.09.2023
Postęp prac – etap 2
Kolejne pole intensywnie się rozrasta. W ramach projektu w okolicach miejscowości Annopole od początku lipca 2023 rosną 4 odmiany brokuła (Andersia, Monaco, Monrello i Beany) oraz 4 odmiany kalafiora (Java, David, Almagro i Gohan), natomiast w miejscowości Chwałkowo 30 czerwca 2023 założono doświadczenie polowe z 4 odmianami buraka ćwikłowego (Monty, Boro, Action oraz Subeto). Pomimo niesprzyjających warunków klimatycznych widoczny jest bardzo dobry stan roślin. Już niebawem te rośliny trafią do naszych pracowni badawczych!


Termin publikacji: 05.09.2023
Postęp prac – etap 2
W ramach projektu w miejscowości Brzezie (powiat pleszewski) założono wiosną doświadczenie polowe z 4 odmianami marchwi (Warmia, Maleta, Bango i Komarno) oraz
z 4 odmianami pietruszki (Nawajo, Arat, Eagle i Halflange). Nasz Rolnik (Gospodarstwo Rolne Szymczak) napotkał trudne warunki pogodowe - długotrwały okres suszy w początkowym okresie wzrostu roślin, oraz krótkotrwałe i obfite opady deszczu w sierpniu, co jednak nie zmieniło jego planów prac agrotechnicznych, a uwidoczniło różnice odmianowe.
Nadzór nad tymi pracami z obszarze merytorycznym stale prowadzi nasza Naukowczyni prof. UPP dr hab. Danuta Kurasiak-Popowska z Katedry Genetyki i Hodowli Roślin i wspiera naszego Rolnika w rozwiązywaniu bieżących kwestii uprawowych.


Termin publikacji: 04.09.2023
Postęp prac – etap 2
Lato, jesień? Dla naszego zespołu nie ma to znaczenia. Nasze prace to również prace koncepcyjne, przedstawienie postępów prac każdego z wykonawców, analizowanie dotychczasowych wyników, poszukiwanie rozwiązań bieżących problemów i reagowanie na występujące zmiany/problemy. Każde takie spotkanie to istna burza mózgów naszych Naukowców, Rolnika i Producenta, okiełznana przez CDR dla optymalizacji naszych działań. Tutaj nie ma drogi na skróty – działamy na każdej płaszczyźnie i spotykamy się regularnie aby osiągnąć postawione sobie cele w projekcie Wegemixtura.


Termin publikacji: 26.08.2023
Postęp prac – etap 2
W projekcie założono wytworzenie kulek w 3 wariantach kolorystycznych: biała, pomarańczowa i zielona, z uwzględnieniem surowców warzywnych – zatem działamy w tym obszarze aktualnie. Niektóre analizy jakościowo-ilościowej oceny prototypów już rozpoczęliśmy i na bieżąco uwzględniamy je w naszych pracach. Masy warzywne są też poddane formowaniu
i oceniane pod względem konsystencji, reologii. Jak widać prace postępują sprawnie…


Termin publikacji: 22.07.2023
Postęp prac – etap 2
Z początkiem lipca rozpoczęliśmy etap II naszych prac projektowych.
Gdy warzywa spokojnie wzrastają na poletkach, my skupiamy się na pracach koncepcyjnych w Pracowni Technologicznej UPP. Rozwijamy koncepcję past warzywnych do wytworzenia kulek, z naciskiem na parametry rozdrobnienia umożliwiające uzyskanie jednorodnej frakcji homogennej. Posiłkujemy się również doświadczeniem naszego Przedsiębiorcy,
w odniesieniu do warunków rzeczywistych zakładu produkcyjnego.


Termin publikacji: 30.06.2023
Postęp prac – etap 1
Nasze prace polowe trwają, a warzywa intensywnie wzrastają. Skupiamy się na prawidłowym nawożeniu, regulacji zachwaszczenia, pielęgnacji itp. zgodnie z zasadami dobrej praktyki rolniczej. Jednocześnie kolekcjonujemy dane dot. wschodów, stanu ogólnego, występowania chorób i szkodników, równomierność dojrzewania. Nasze poletko ma się dobrze – co widać na zdjęciach. Już nie możemy doczekać się zbiorów!


Termin publikacji: 31.05.2023
Postęp prac – etap 1
Wiosną rozpoczęliśmy intensywne prace w ramach projektu WegeMIXtura. Prace polowe zapoczątkował wysiew warzyw na polu doświadczalnym naszego Rolnika: kalafiora, brokuła, marchwi, pietruszki, buraka ćwikłowego, w 4 odmianach na obszarze po 1 ha każdy gatunek. Zastosowano tu metodę zintegrowanej produkcji podczas doboru odmian do wysiewu. Dla powodzenia doświadczenia najważniejszym jest dobór odmian o małej skłonności do kumulacji azotanów i metali ciężkich, co tez wykonano. Te właśnie warzywa będą stanowić surowiec do naszych głównych badań w tym roku.

W ramach prac laboratoryjnych na Uniwersytecie rozpoczęliśmy również wstępne doświadczenia w Pracowni Technologicznej, polegające na rozpoznaniu charakteru surowca bazowego i formowania go w homogenne kulki warzywne, oraz doboru proporcji w celu uzyskania pożądanej konsystencji, wartości odżywczej, właściwości sensorycznej przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa żywnościowego. Uwzględniamy również przydatność warzyw do obróbki wstępnej i prowadzimy wstępne analizy tych surowców w laboratorium.

powrót