Liderem grupy operacyjnej jest Zakład Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego w Środzie Wlkp. Sp. z o.o. zajmującą się produkcją żywności, szczególnie specjalizującą się w przetwórstwie owocowo-warzywnym. ZPOW oferuje głównie mrożone warzywa i owoce. W ramach realizacji projektu Zakład będzie odpowiedzialny za zakup niezbędnego wyposażenia do opracowania innowacyjnej linii i wdrożenia innowacji technologicznej i produktowej, opracowanie technologii zagospodarowania pozaasortymentowych warzyw, wybranych odmian o określonych właściwościach fizyko-chemicznych/sensorycznych, w produkcji porcjowanych warzyw mrożonych z homogennej pasty, poddawanych procesowi brykietowania.

 

Kolejnym członkiem grupy operacyjnej jest Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, który zalicza się do najbardziej znaczących uczelni przyrodniczych w kraju. Zadaniem UPP będą przede wszystkim prace badawczo-rozwojowe: badania związane z opracowaniem technologii wytwarzania kulek (porcji) puree warzywnego w warunkach rzeczywistych.

 

Do grupy operacyjnej należy również Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu. Centrum współpracuje z ośrodkami doradztwa rolniczego, instytucjami administracji rządowej i samorządowej czy placówkami naukowo-badawczymi. Współpraca ma na celu doskonalenie wiedzy i umiejętności kadry doradczej oraz podniesienie i ujednolicenie standardów usług świadczonych przez doradców na rzecz rolników. Do zadań w projekcie Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie należeć będą szeroko pojęte działania informacyjno-promocyjne.

Zadaniem Rolnika, który jest w składzie grupy operacyjnej, to zapewnienie materiałów i środków niezbędnych do zasiewu i uprawy warzyw, które pomogą uzyskać najbardziej oczekiwane rezultaty oraz udział w pracach nad opracowaniem sposobu prowadzenia uprawy pietruszki, marchwi, brokuł, kalafiora i buraka.