premium groszek

Nowa technologia porcjowanych warzywnych produktów mrożonych typu „Ready to cook” jako element strategii bezodpadowego zagospodarowania płodów rolnych

Nadrzędnym celem operacji jest opracowanie technologii zagospodarowania pozaasortymentowych warzyw, wybranych odmian o określonych właściwościach fizyko-chemicznych/sensorycznych, w produkcji porcjowanych warzyw mrożonych z homogennej pasty, poddawanych procesowi brykietowania. W operacji zakłada się opracowanie rozwiązania cyfrowego, które będzie wspomagało planowanie upraw u Rolnika celem szacowania wspólnego terminu ich zbioru, co poprawi wydajność produkcji i zwiększy jego zysk a także będzie decydowało o wykorzystaniu w produkcji i przetwórstwie plonu w całości. Tym samym ograniczone zostanie marnotrawstwo płodów rolnych.